No association between the Nuclear Receptor Coactivator 7 gene and schizophrenia in the Chinese Han population

Yun Liu, Yong Yong Shi, Ting Wei Guo, Jian Jun Gao, Wei Qin, Sheng Li, Wei Tang, Guo Yin Feng, Shao Min Zhu, Hui Jun Liu, Lin He

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

3 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'No association between the Nuclear Receptor Coactivator 7 gene and schizophrenia in the Chinese Han population'. Together they form a unique fingerprint.