Notch-TNF signalling is required for development and homeostasis of arterial valves

Yidong Wang, Bingruo Wu, Emily Farrar, Wendy Lui, Pengfei Lu, Donghong Zhang, Christina M. Alfieri, Kai Mao, Ming Chu, Di Yang, Di Xu, Michael Rauchman, Verdon Taylor, Simon J. Conway, Katherine E. Yutzey, Jonathan T. Butcher, Bin Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

32 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Notch-TNF signalling is required for development and homeostasis of arterial valves'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences